فرم خود اظهاری کرونا


تمامی عزیزانی که مایل به حضور در تمرینات ورزشی هستند لازم است این فرم را تکمیل فرمایند


  • {{value}}
اینجانب : را بنویسید. اینجانب : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ امروز را بنویسید. تاریخ امروز را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ امروز معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/29
انتخاب این گزینه اجباری است.

تب - لرز - سرفه - تنگی نفس - احساس کوفتگی و خستگی -گلو درد - بدن درد- احساس سنگینی و درد در قفسه سینه

انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...