.

پیش نویس پروتو کل بهداشتی باشگاه بسکتبال سلام

 بدون شک شرایط زندگی ما واز جمله شزایط تمرینات ورزشی با شرایط قبل از کرونا کاملا متفاوت خواهد بود و البته با توجه به نا معلوم بودن زمان عادی شدن وضعیت چاره ای جز تغییر عادت های رفتاری و به نوعی همزیستی با این پدیده وجود ندارد.درست مثل عبور از یک خیابان شلوغ و پر تردد است که هر روز برای رفتن به مدرسه مجبور هستید از عرض آن عبور کنید .اگر فقط یک بار هم بی احتیاط باشید برای یک عمر پشیمانی کافی است. به یاد دوست عزیمان که در اثر بی احتیاطی با موتور تصادف کرد افتادم.همه مان گفتیم شانس آورد اما او دیگر بسکتبال بازی نمیکند ومسیر زند گی اش تغییر کرده است چون یک بار بی احتیاطی کرده بود....

پس همه چیز به احتیاط مستمر ما بستگی دارد .خطر در عادی شدن خطر برای ما است .

در راستای احتیاط های مربوط به کرونا به حد کافی می دانید .البته برخی وظایف مربوط به مسئولین سالنها وبرخی مربوط به مربیان وقسمت اعظم آن به شما ورزشکاران عزیز بر می گردد که نکاتی را  در زیر بیان می کنم 

بطور کلی این پروتوکول را به 2 بخش مجزا تقسیم می کنیم:

الف  _ بخش بیرون از  باشگاه 

- برخی از بچه ها از راههای دور به باشگاه می آیند ومجبورند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند .بدیهی است رعایت نکات بهداشتی و در راس آنها استفاده از ماسک ودستکش ورعایت فاصله با افراد دیگر مهمترین مواردی است که باید رعایت کنند.اگر بتوانید با اولیا خود به باشگاه بیایید ویا به نوعی از سرویس های شناخته شده استفاده کنید بهتر خواهد بود

- بعد از تمرین وپس از رسیدن به خانه بلافاصله دوش بگیرید واز تما س وسایل باشگاه با لوازم داخل منزل خودداری کنید وبه طرز مناسب آنها را گند زدایی کنید

- لباسهای تمرینی بعد از هربار تمرین حتما شسته شوند.در صورت نیاز 2 دست لباس داشته باشیدکه به صورت واشور استفاده گردد.

ب - بخش مربوط به داخل باشگاه :

موارد زیر باید به دقت رعایت شود:

- افرادی که احساس کسالت دارند وافرادی که یکی از افراد خانواده آنها دچار بیماری هستند بهیچ وجه در تمرین حاضر نشوند

-  در بدو ورود از همه تب سنجی به عمل خواهد آمد و از ورود افراد مشکوک جلوگیری خواهد شد

- همه ملزم به همراه داشتن ژل ضد عفونی کننده شخصی ،حوله شخصی و قمقمه مناسب شخصی می باشند

- در برخی جلسات بدنسازی که از قبل به اطلاع خواهد رسید همراه داشتن زیر انداز ورزشی شخصی نیز الزامی میباشد

- درتمام طول مدت تمرین تماس دست با صورت خودداری شود

- حضورافراد متفرقه و حتی  اولیا گرامی در سالن ممنوع میباشد

- در تمام جلسات تمرینی همراه داشتن توپ الزامی است.

- درهنگام اعلام استراحت و برای نوشیدن آب ابتدا دستها را به خوبی شسته وبعد ضد عفونی کنید وسپس از قمقمه شخصی خود آب بنوشید. بدیهی است فرصت کافی برای انجام این کار به شما داده خواهد شد.

در پایان از پیشنهادات سازنده شما استقبال میکنم.  

  باتشکر بهنام سمرقندی