درباره ما


پایگاه استعدادیابی سلام نماینده رسمی فدراسیون بسکتبال، با مدیریت آقای بهنام سمرقندی ومدیریت فنی آقای نیما نجمی ،زیر نظر هیئت بسکتبال استان تهران فعالیت میکندوبه منظورکشف وپرورش هر چه بهتر استعدادهای ورزش زیبا و پر تحرك بسكتبال تشکیل شده است .
ا هداف و ویژگی ها ی برنامه های آموزشی پایگاه استعدادیابی سلام

برخی از ویژگی های این پایگاه  كه ما را از دیگر كانون ها وكلاسهای آموزشی متفرقه \متمایز می سازدبه شرح زیر می باشد :
1- مشخص بودن طرح آموزشی مدون با بهره گیری از راهنمای آموزشی FIBA
2- ارزیابی از ورزشكاران در پایان هر ترم وارایه گزارشی از روند پیشرفت ورزشكار در هر ترم به اولیا
3- تفكیك سنی ورزشكاران در جلسات تمرینی
4- محدودیت تعداد ورزشكاران در جلسات تمرینی به منظور بهره وری بیشتر آموزش مربیان
5- استفاده از تركیب مربیان با تجربه و مربیان جوان در جلسات تمرینی به منظور بهره وری بیشتر
6-داشتن جلسات ماهیانه با مربیان مراكز مختلف تمرینی به منظور هما هنگی بیشتر ورفع مشكلات احتمالی
7- برگزاری مسابقات دوستانه در بین مراكز مختلف تمرینی  پایگاه  در پایان هر ترم واهدا هدایا به تیم ها ی برنده
8- آموزش زبان تخصصی بسكتبال به موازات پیشرفت تمرینی
9- نظارت دقیق بر حضور وغیاب ورزشكاران واطلاع رسانی به موقع به اولیا در صورت غیبت و یا تاخیر ورزشكاران
10-  انتخاب   استعدادها و جداسازی آنان برای تمرینات اختصاصی ومعرفی آنان به باشگاهها واردوهای استانی و ملی
11- داشتن منشور انضباطی اخلاقی مدون به منظور ایجاد محیط سالم اخلاقی ورزشی در پایگاه
12- حفظ طراوت،تنوع و نشاط درتمرینات به منظورعلاقه مندسازی و ایجاد انگیزه های مثبت در ورزشکار

مراکز فعالیت ما :

تاریخ شروع دوره: 1401/4/4
روزهای تمرین : روزهای زوج از ساعت 16/30 - 18

برای ثبت نام کلیک کنید

هزینه دوره: ترمی2/800/000 تومان

تاریخ شروع دوره: 1401/4/1
بلوار مرزداران -ابتدای خیابان آزمایش -مجموعه ورزشی سروش
روزهای تمرین :روزهای زوج از 9/30 تا 12
برای ثبت نام روی عکس کلیک کنید

هزینه دوره: 2/800/000 تومان


آدرس :رودهن .خیابان شهید چمران . سالن امام علی
سانسهای تمرین روزهای یکشنبه از ساعت 15/30
سه شنبه از ساعت 17                  
برای ثبت نام کلیک کنید

هزینه دوره: 1500000 تومان

جدول کلاس‌های در حال برگزاری

سالن نهم دیکلاسهای آموزشی 16/30 - 18
 سالن سروشکلاسهای آموزشی9/30 - 11
سالن نهم دی تیمهای جوانان وامید 18- 19/30
سالن بدنسازی سروشبدنسازی جوانان وامید
9 -12
سالن  رودهناستعدادیابی ( آموزشی )17 - 18/30
سالن نهم دی
ارتقاء مهارت جوانان ،امید9 -12سالن نهم دی
کلاسهای آموزشی 16/30 - 18
سالن بدنسازی سروشجوانان و امید9 -12
سالن نهم دیرده جوانان و امید18 - 19/30
سالن سروش ( مرزداران)کلاسهای آموزشی9/30 - 11
سالن رود هناستعدادیابی ( آموزشی )17 - 18/30
سالن نهم دی
جوانان امید(ارتقاءمهارت)9 -12سالن نهم دی
کلاسهای آموزشی  16/30 - 18
سالن نهم دیجوانان امید 18- 19/30
سالن بدنسازی سروشرده جوانان امید9 - 12
سالن سروش ( مرزداران )کلاسهای آموزشی9/30 -11
سالن نهم دی
 برگزاری مسابقات
تمام رده های سنی
9 - 12مسئولین پایگاه

جدیدترین مطالب وبلاگ

02 اسفند 1400

نامه هایی به یک ورزشکار جوان

معرفی یک کتاب عالی برای تمام ورزشکاران

08 تير 1399

Skatting dribble

skating dribble

05 تير 1399

JUMP STOP

یکی از مهارت های مهم در بسکتبال که ارتباط مستقیمی با مهارت های دیگر نیزدارد....