درباره ما


پایگاه استعدادیابی سلام نماینده رسمی فدراسیون بسکتبال، با مدیریت آقای بهنام سمرقندی ومدیریت فنی آقای نیما نجمی ،زیر نظر هیئت بسکتبال استان تهران فعالیت میکندوبه منظورکشف وپرورش هر چه بهتر استعدادهای ورزش زیبا و پر تحرك بسكتبال تشکیل شده است .
ا هداف و ویژگی ها ی برنامه های آموزشی پایگاه استعدادیابی سلام

برخی از ویژگی های این پایگاه  كه ما را از دیگر كانون ها وكلاسهای آموزشی متفرقه \متمایز می سازدبه شرح زیر می باشد :
1- مشخص بودن طرح آموزشی مدون با بهره گیری از راهنمای آموزشی FIBA
2- ارزیابی از ورزشكاران در پایان هر ترم وارایه گزارشی از روند پیشرفت ورزشكار در هر ترم به اولیا
3- تفكیك سنی ورزشكاران در جلسات تمرینی
4- محدودیت تعداد ورزشكاران در جلسات تمرینی به منظور بهره وری بیشتر آموزش مربیان
5- استفاده از تركیب مربیان با تجربه و مربیان جوان در جلسات تمرینی به منظور بهره وری بیشتر
6-داشتن جلسات ماهیانه با مربیان مراكز مختلف تمرینی به منظور هما هنگی بیشتر ورفع مشكلات احتمالی
7- برگزاری مسابقات دوستانه در بین مراكز مختلف تمرینی  پایگاه  در پایان هر ترم واهدا هدایا به تیم ها ی برنده
8- آموزش زبان تخصصی بسكتبال به موازات پیشرفت تمرینی
9- نظارت دقیق بر حضور وغیاب ورزشكاران واطلاع رسانی به موقع به اولیا در صورت غیبت و یا تاخیر ورزشكاران
10-  انتخاب   استعدادها و جداسازی آنان برای تمرینات اختصاصی ومعرفی آنان به باشگاهها واردوهای استانی و ملی
11- داشتن منشور انضباطی اخلاقی مدون به منظور ایجاد محیط سالم اخلاقی ورزشی در پایگاه
12- حفظ طراوت،تنوع و نشاط درتمرینات به منظورعلاقه مندسازی و ایجاد انگیزه های مثبت در ورزشکار

مراکز فعالیت ما :

تاریخ شروع دوره: 1401/1/17
روزهای تمرین : شنبه و چهارشنبه از ساعت   15 تا 16/30

برای ثبت نام کلیک کنید

هزینه دوره: ترمی2/400/000 تومان

تاریخ شروع دوره: بزودی
میدان هروی - انتهای خیابان آزادی - پاینتر از میدان سرو - مجموعه ورزشی صدف
روزهای تمرین :بزودی اعلام میشود.
برای ثبت نام روی عکس کلیک کنید

هزینه دوره: - تومان


آدرس :رودهن .خیابان شهید چمران . سالن امام علی
سانسهای تمرین روزهای یکشنبه از ساعت 15/30
سه شنبه از ساعت 17
                   
برای ثبت نام کلیک کنید

هزینه دوره: 1500000 تومان

جدول کلاس‌های در حال برگزاری

سالن نهم دیکلاسهای آموزشی15 - 16/30
سالن سروشکلاسهای آموزشی9/30 - 11
سالن نهم دیارتقاء مهارت ( جوانان)16/30 - 18
سالن نهم دیرده امید وبزرگسال18 -19/30
سالن  رودهناستعدادیابی ( آموزشی )17 - 18/30
سالن نهم دی( سیدخندان )
جوانان ،امید15 - 16/30
سالن نهم دی( سیدخندان )
استعدادیابی ( آموزشی)13/30 - 15
سالن نهم دی( سیدخندان )
جوانان ، امید15 - 16/30
سالن نهم دی ارتقاء مهارت ( جوانان )16/30 - 18
سالن نهم دیرده امید و بزرگسال18 - 19/30
سالن سروش ( مرزداران)کلاسهای آموزشی9/30 - 11
سالن رود هناستعدادیابی ( آموزشی )17 - 18/30
سالن نهم دی( سیدخندان )
جوانان ، امید15 - 16/30
سالن نهم دی( سیدخندان )
استعدادیابی ( آموزشی )13/30 - 15
سالن نهم دی( سیدخندان )
جوانان ، امید15 - 16/30
سالن نهم دیارتقاءمهارت (جوانان )16/30 - 18
سالن نهم دیرده امید و بزرگسال18 - 19/30
سالن سروش ( مرزداران )کلاسهای آموزشی9/30 -11
سالن نهم دی( سیدخندان )
جوانان ، امید9 - 12مسئولین پایگاه

جدیدترین مطالب وبلاگ

02 اسفند 1400

نامه هایی به یک ورزشکار جوان

معرفی یک کتاب عالی برای تمام ورزشکاران

08 تير 1399

Skatting dribble

skating dribble

05 تير 1399

JUMP STOP

یکی از مهارت های مهم در بسکتبال که ارتباط مستقیمی با مهارت های دیگر نیزدارد....