همیشه این سوال برایم مطرح بود که در زمانی که سرعت بازیکن بالا باشد بعد از استپ تعادل مناسبی برای اجرای حرکت بعدی ندارد تا اینکه به این فیلم آموزشی از جری کراووس برخوردم . او در این فیلم JUMP STOP را با کمی تفاوت آموزش میدهد .نظر شما چیست؟