تاثیر مصرف آب در تمرینات ورزشی

آب حجم زیادی از بدن را تشکیل میدهد .فرد وقتی که شروع به ورزش میکند این مایع در بدنش مصرف شده و یا از طریق عرق کردن از بدن او خارج میشود. به همین علت فرد ورزشکار باید میزان آب را در بدن خود در حد ثابتی نگاه دارد.

در بدن انسان نیز بعد از اکسیژن مهم ترین و حیاتی ترین عنصر حیات تلقی میشود. آب حدود 60% تا 70% بدن انسان را تشکیل میدهد و مشاهده میشود که آب تا حدی در بقای انسان همچون سایر موجودات حیاتی است.

کمبود آب می تواند تغییرات محسوسی در فرآیند جسمانی و ذهنی فرد ایجاد کند و این موضوع به ویژه برای افرادی که ورزش میکنند بسیار حساس تر و حیاتی تر است. بسیاری از مواقع دیده میشود که ورزشکاران در طول ورزش خود از آب کمی استفاده میکنند و اینعمل موجب از دست رفتن آب موجود در بدن میشود.

آب در بدن انسان موجب تغییرات مهمی در جسم و ذهن میشود و وظایف مهمی بر عهده دارد. جزء مهم سلول های بدن آب است و شکل و فرم آنها را تشکیل میدهد. همچنین آب برای واکنش های بیو شیمیایی و سوخت و ساز بدن در داخل سلول حیاتی است . از دیگر موارد بخش عمده خونرا آب تشکیل میدهد و در دفع سموم و مواد زائد نقش مهمی دارد. زندگی مفاصل را نیز آب تامین میکند و از خشکی پوست محافظت کرده و همچنین دمای بدن را کنترل میکند.

یک ساعت ورزش معادل از دست دادن 3 لیتر آب بدن است . در صورت عدم جایگزینی مناسب خطراتی به همراه خواهد داشت و تعادل بدن را به هم میریزد و بدن دچار کم آبی میشود.

همیشه احساس تشنگی پاسخ مناسبی برای جبران آب در بدن ورزشکار نیست زیرا با ورزش کردن واکنش تشنگی در بدن تا حدودی مختل میشود.

چه مقدار آب بنوشید ؟

مهم ترین شاخص ارزیابی بدن به آب اندازه گیری وزن بدن است . با کاهش 1 کیلو گرم از وزن بدن یک لیتر آب از دست میرود که باید نسبت به جبران آن اقدام کرد به ویژه در فعالیت های ورزشی ورزشکاران پس از فعالیت با کاهش 5% وزن بدن خود مواجه شده که بخش عمده آن دفع مایعات بدن میباشد.

نوشیدن آب در حین ورزش

برای جایگزینی مناسب مایعات از دست رفته در حین فعالیت ورزشی و جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای بدن لازم است که 15  تا 20 دقیقه یک لیوان آب جرعه  جرعه نوشید.

نوشیدن آب بعد از ورزش

برای جبران کم آبی توجه به عامل زمان بسیار مهم است لذا پس از فعالیت ورزشی باید نسبت به مصرف مایعات ادامه داد که البته زمان مصرف آن بسیار مهم است . برای اطمینان از اینکه به اندازه کافی آب و مایعات نوشیده اید وزن کردن خود در قبل و بعد تمرین و فعالیت ورزشی میتواند بسیار موثر باشد.

گرد آورنده : دکتر نیما نجمی