دراین صفحه بخشی از آموزش دریبلینگ توسط بازیکن برجسته NBA یعنی استفن کری را برای شما قرار داده ام .

امیدوارم مفید باشد. درضمن دوستانی که مایل به تهیه فیلم کامل 2019که شامل  90 دقیقه آموزش های پایه توسط استفن کری میباشد با من تماس بگیرند.