کریستوفر وسن باش ‏ بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است که در تیم میامی هیت در ان‌بی‌ای بازی می‌کرد. در اواخر دوران بازیکنی این بازیکن، نوعی بیماری مربوط به انسداد رگها در وی مشاهده شد که طبق تشخیص پزشکان باید برای مدتی وی از ورزش حرفه ای دوری میکرد، در نتیجه او دیگر نتوانست بسکتبال حرفه ای را ادامه دهد.

"کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان "، که در قالب دوازده نامه به رشته تحریر در آمده است بی شک گنجینه ارزشمندبرای تمام ورزشکاران وبخصوص علاقه مندان به ورزش بسکتبال  می باشد.

این کتاب در تابستان 2021 منتشر شد و در پاییز همان سال توسط اقای کارن مکوندی ترجمه شد. جا دارد از ایشان بخاطر این کار ارزشمند قدردانی نمود.

در پایان نسخه pdf ترجمه کتاب را برای استفاده همه علاقه مندان تقدیم میشود.

Letters to a young athlete in Farsi.pdf