چرا ما؟

اهداف و ویژگیهای پایگاه استعدادیابی سلام

پایگاه استعدادیابی سلام نماینده رسمی فدراسیون بسکتبال ، با مدیرت آقای بهنام سمرقندی و مدیریت فنی آقای دکتر نیما نجمی ، زیر نظر هیئت بسکتبال استان تهران فعالیت می کند و به منظور کشف و پرورش هر چه بهتر استعدادهای ورزش زیبا و پرتحرک بسکتبال تشکیل شده است.

برخی ویژگیهای این پایگاه که ما را از دیگر مراکز آموزشی متمایز می سازد به شرح زیر است:

 • - مشخص بودن طرح آموزشی با بهره گیری از راهنمای آموزشی FIBA
 • - ارزیابی از ورزشکاران در پایان هر ترم و ارایه گزارشی از روند پیشرفت ورزشکار در هر ترم به اولیا
 • - تفکیک سنی ورزشکاران و محدودیت تعداد آنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف فدراسیون بسکتبال به منظور افزایش بهره وری آموزشی
 • - استفاده از ترکیبی از مربیان باتجربه و جوان در جلسات تمرین جهت افزایش بهره وری آموزشی
 • - داشتن جلسات ماهیانه و مستمر با مربیان مراکز مختلف به منظور هماهنگی بیشتر وتبادل تجربیات ورفع مشکلات احتمالی
 • - برگزاری مسابقات دوستانه دربین مراکز مختلف اهداء هدایا به تیمهای برتر
 • - آموزش زبان تخصصی بسکتبال به موازات پیشرفت تمرینی
 • - نظارت دقیق بر حضور غیاب ورزشکاران
 • - انتخاب استعدادهای برتر وجداسازی آنان برای تمرینات اختصاصی و معرفی آنان به باشگاهها واردوهای استانی وملی
 • - داشتن منشور اخلاقی و انضباطی مدون به منظور ایجاد محیط سالم اخلاقی ورزشی در پایگاه
 • - حفظ طراوت ، تنوع و نشاط در تمرینات در کنار جدیت وتلاش حداکثری جهت ایجاد انگیزه های مثبت در ورزشکاران، ودر نتیجه پیشرفت آنان به تناسب تلاش خود
 • شما هم به ما بپیوندید وبسکتبال رااصولی بیاموزید واز آن لذت ببرید