راهنمای انتخاب سایز

سایزعرض سینه ( سانتی متر )طول تنه ( سانتی متر )
04438
14745
25048
35451
45758
55963