درباره جشنواره

پایگاه استعدادیابی سلام به منظور شناسایی ، جذب و پرورش استعدادهای رشته جذاب بسکتبال اقدام به برگزاری یک جشنواره استعدادیابی نموده است.

پس از ثبت نام در سایت وبرسی اطلاعات ارسالی دراسرع وقت با شما تماس گرفته میشود ومحل و زمان برگزاری جشنواره به اطلاع شما خواهد رسید.

در روز اجرای جشنواره پس از ثبت مشخصات فردی به ارزیابی مشخصات فیزیکی ، ازقبیل : قد ،وزن ، طول کف دست و ... پرداخته میشود و پرونده ای برای فرزند شما تشکیل میگردد.( این مشخصات درطول فاصله زمانیهای مشخص برای پذیرفته شدگان در پایگاه مورد رصد وارزیابی قرار خواهد گرفت )

سپس کارشناسان پایگاه درقالب فعالیتهایی بازی محور و مسابقه ای به ارزیابی ویژگیهای مهارتی ورزشکاران خواهند پرداخت . این شیوه جزء جدیدترین متد های استعدادیابی میباشد زیرا بچه ها در هنگام بازی  ومسابقه استرس کمتر دارند وتوانایی های خود را  بهتر بروز خواهند داد.

درانتها به تمام شرکت کنندگان لوح یادبود وهدایایی تقدیم خواهد شد.

پذیرفته شدگان با توجه به آدرس منزل به نزدیکترین مرکز برای شروع آموزشهای تخصص هدایت خواند شد.

برای ثبت نام در جشنواره کلیک کنید.